தொடர்புகள்

 மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்பெயர்

திரு சந்தீப் நந்தூரி, இ.ஆ.ப

விலாசம்

மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,

தூத்துக்குடி – 628101.

தொலைபேசி

0461-2340600(O) , 0461-2320050(R)

தொலைஅச்சு

0461-2340606(O) , 0461-2324220(R)

மின்-அஞ்சல்

collrtut(at)nic(dot)in

  மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்பெயர்

திரு முரளி ரம்பா, இ.கா.ப

விலாசம்

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்,

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பு அலுவலகம். தூத்துக்குடி – 628101.

தொலைபேசி

0461-2340200(O) , 0461-2330111(R)

தொலைஅச்சு

0461-2340651(O)

மின்-அஞ்சல்

sp(dot)tntut(at)nic(dot)in

  மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்பெயர்

  டாக்டர்.மு.வீரப்பன்

விலாசம்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்,

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி – 628101

தொலைபேசி

0461-2340400(O) , 0461-2340999(R)

தொலைஅச்சு

0461-2340606

அலைபேசி

9445000929

மின்-அஞ்சல்

dro(dot)tntut(at)nic(dot)in

 திட்ட இயக்குநர்(மா.ஊ.வ.மு)பெயர்

திரு.ச.சா.தணபதி,பி.இ, 

விலாசம்

திட்ட இயக்குநர் (மா.ஊ.வ.மு)

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி – 628101

தொலைபேசி

0461-2340575(O)

தொலைஅச்சு

0461-2340088

அலைபேசி

9443147321

மின்-அஞ்சல்

drda(dot)tntut(at)nic(dot)inநே.உ(பொது)/துணை ஆட்சியர்
பெயர்

திரு.  தெ.தியாகராஜன்,பி.இ

விலாசம்

நே.உ(பொது)/துணை ஆட்சியர்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி – 628101.

தொலைபேசி

0461-2340120(O) , 0461-2312173(R)

தொலைஅச்சு

0461-2340606

அலைபேசி

9445008155

மின்-அஞ்சல்

pag(dot)tntut(at)nic(dot)in


அமைப்பு வெளியீடு - மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி
ஆக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தூத்துக்குடி